• مشاوره فروش
 • 09132415682

نرم افزار جامع مدیریت سالنهای زیبایی و آموزشگاه ها

پروژه
راهکارهمیارجهت رشد و توسعه مجموعه ها:
 • تعریف فرآیندها و سیستم سازی
 • ارائه دانش نامه سازمانی
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • تحلیل اطلاعات سازمانی،خدمات ،مشتریان

رشد = فکر افزار + نرم افزار

نمونه ای از امکانات

سالنهای زیبایی به جهت تعدد نیروهای انسانی و خدمات زیاد و مشتریان متفاوت دارای پیچیدگی خاصی هستند ولذا مدیریت اینگونه مجموعه ها بسیار پیچیده می باشد. به همین دلیل بسیاری از مجموعه ها بعد از رشد نسبی دچار افت شدید شده و گاهی از گردونه رقابت خارج می شوند .

این سیستم وسامانه با بهره گیری از دانش روز و تفکرات سازمانی جهت مکانیزه نمودن تمامی فرآیندهای سالنهای زیبایی طراحی و پیاده سازی شده است.

نمونه ای از فرآیند پذیرش:

مشتریان از طریق وب پورتال خود زمان ، هنرمند و خدمات مورد نظر خود را رزرو می نمایند این کار باعث مدیریت زمان و بهره گیری حداکثری از فضای سالن می شود. هنرمند نیزاز طریق وب پورتال خود رزروهای روز خود را مشاهده کرده و در زمان تعیین شده در سالن حاضر می شود.

واحد پذیرش این رزرو را تأیید می نماید که بصورت اتوماتیک فروش مربوط به مشتری ثبت، عملیات شارژ مربوط به باشگاه مشتریان انجام ، سهم هنرمند محاسبه و سند حسابداری مربوطه ثبت می شود.

مشتری در وب پورتال خود یک نظرسنجی دریافت می نماید که با ثبت نظر، امتیاز خود را در باشگاه مشتریان افزایش می دهد.

مدیر داخلی هم دارای وب پورتال مخصوص به خود است که فیلدهای خاصی مربوط به رزرو مشتری و عملکرد هنرمند را تکمیل که این اطلاعات بهمراه نظر مشتریان مبنای بسیار مناسبی برای محاسبه عملکرد هنرمند می باشند.

مدیریت در وب پورتال خود عملکرد کارکنان، میزان فروش و گزارشات متنوع مقایسه ای و آماری را مشاهده می نماید.

نمونه ای از فرآیند باشگاه مشتریان

با ثبت مشخصات مشتری جدید در نرم افزار،وی عضو باشگاه مشتریان شده و پیامکی حاوی خوش آمد گویی دریافت می کند.

با هر خرید طبق فرمول خاصی مبلغی در حساب مشتری شارژ می شود که در خریدهای بعدی می تواند از این شارژهای جمع آوری شده به جای وجه نقد استفاده نماید. با این سناریو مشتریان به جای گرفتن خدمات پراکنده از چندین جای مختلف جذب مجموعه می شوند تا در هزینه خود صرفه جویی نمایند.

لازم به ذکر است بیش از 60 نوع سناریوی شارژ جهت جذب ، دائمی کردن و وفادار سازی مشتریان در سیستم طراحی شده است.

به عنوان مثال سناریوی پیش شارژ :

عضو محترم مبلغ 10 هزار تومان شارژ در حساب شما منظور شد از این شارژ می توانید در تاریخ 94/3/3 جهت خدمات ناخن استفاده نمایید . لازم به ذکر است این شارژ موقت است که در صورت عدم مراجعه حذف می شود.

همه این 60 سناریو در جهت جذب مشتریان، جلب رضایت، مشارکت پذیری و وفادارنمودن ایشان استفاده می شود.

 • مدیریت و کنترل انبارمصرفی و اموالی
 • مدیریت و کنترل عملکردکارکنان اعم از سهام و...
 • باشگاه مشتریان قدرتمند با بیش از 60سناریو
 • ایجاد سند اتوماتیک حسابداری و گزارش تراز و سودوزیان
 • رزرواسیون آنلاین برای مشتریان
 • نظرسنجی مشتریان بعد از دریافت خدمات
 • دارای وب پورتال مدیریت،مدیر داخلی،کارکنان و مشتریان
 • ابزار تحلیل اطلاعات در جهت توسعه مجموعه

برخی از مشتریان ما

شکل توصیفی شکل توصیفی

امکانات بسته های نرم افزاری

نمونه ای از امکانات بسته های نرم افزاری

قیمت
بسته پایه
 • تعاریف
 • •کدینگ سه مرحله ای کالا ، خدمات ، هزینه ، اموال
 • •گروه بندی مشتریان، تأمین کنندگان ، کارکنان و...
 • •تعریف بانکها و صندوق
 • •تعریف کدینگ هزینه ها
 • •تعریف اموال
 • •تعریف انبارهای کالا
 • •کدینگ علاقه مندیهای مشتریان
 • •کدینگ مشاغل مشتریان
 • •تعریف خدمات
 • •تعریف 4 مبلغ فروش برای هر خدمت
 • •ایجاد پرونده الکترونیکی برای هر مشتری
 • •ثبت اطلاعات اولیه مشتریان شامل نام و نام خانوادگی،موبایل،شغل،تحصیلات ،جنسیت و تاریخ تولدو...
 • •ثبت اطلاعات ثانویه شامل کدملی، آدرس ،منطقه، تاریخ ازدواج و... ...
 • •ایجاد پرونده الکترونیکی برای کارکنان
 • •تعریف سهام کارکنان بصورت نقش اصلی و فرعی به ازاء هر خدمت
 • انبارداری
 • •تعریف کالا
 • •تعریف واحدهای اصلی و فرعی کالا
 • •کنترل موجودی کالا شامل :
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی، مقدارباصرفه سفارش و نقطه حد تجدید سفارش
 • •ثبت قبض خرید کالاها و حساب تأمین کننده
 • •ثبت قبض مصرف کالا وتعیین کارکنان و مشتریان در مصرف کالا
 • پذیرش
 • •پذیرش مشتریان شامل رزرو خدمات ، تعیین اپراتورهای اصلی و فرعی
 • •صدور فیش پذیرش به ازاء هر اپراتور
 • •تبدیل سریع پذیرش به فروش
 • •تعیین سهم کارکنان بصورت اتوماتیک و ثبت در حساب کارکنان
 • امورمالی
 • •ثبت دریافت بیعانه از مشتریان
 • •ثبت دریافتی در هنگام فروش
 • •ثبت انواع انتقالیها شامل دریافت و پرداخت از صندوق و بانک
 • •کنترل دقیق گردش و موجودی بانک و صندوق
 • هزینه
 • •ثبت همه هزینه ها شامل حقوق واجاره وقبوض و...
 • •کنترل دقیق همه هزینه ها
 • اموال
 • •تعریف نحوه محاسبه استهلاک اموال
 • •تعریف نرخ استهلاک اموال
 • •خرید اموال
 • •تعیین مسئول و جمعدار اموال
 • •تعیین پلاک اموال
 • •ثبت اتوماتیک میزان استهلاک اموال
 • •ثبت اتوماتیک تغییرات اموال
 • حسابدرای مالی
 • •صدور اتوماتیک اسناد حسابداری کلیه گردشها
 • •صدور اتوماتیک اسناد حسابداری کلیه انتقالیها
 • •ارائه ترازدقیق مالی
 • •ارائه سود و زیان عملکرد
 • چک و اقساط
 • •چکهای وارده
 • • چکهای صادره
 • • اقساط وارده
 • • اقساط صادره
 • • عملیات روی چک و اقساط
 • گزارشات
 • •گزارشات متنوع از خرید کالا، تأمین کنندگان
 • • گزارشات متنوع از مصرف کالا، میزان مصرف توسط کارکنان
 • •گزارشات متنوع از فروش، خدمات ارائه شده، مشتریان
 • •گزارشات متنوع از حساب کارکنان
 • •گزارشات متنوع از گردش صندوق و بانک
 • •گزارشات متنوع از گردش اموال و میزان استهلاک اموال
 • •گزارشات متنوع از هزینه ها
 • •گزارشات متنوع حسابداری مالی
 • •گزارشات متنوع از عملکرد مجموعه
قیمت
بسته اختصاصی
 • بسته ویژه بهمراه وب پورتال و رزرواسیون


 • وب پورتال مشتریان
 • •ایجاد لینک دسترسی سریع به پورتال برای هر مشتری
 • •مشاهده اخبار
 • •مشاهده تقویم کاری مرکز
 • •امکان معرفی عضو جدید به مجموعه
 • •مشاهده میزان شارژ و خرید از مرکز
 • •مشاهده سطح و میزان امتیاز از مرکز
 • •مشاهده سابقه خرید از مرکز
 • •مشاهده گردش خرید و شارژ و مصرف شارژ
 • •مشاهده فرمولهای شارژ و سطح بندی
 • •نگاره های عمومی و خصوصی
 • •نگاره خصوصی شامل عکسهایی که مرکز از مشتری بعد ازانجام خدمات گرفته ودر پروفایل شخصی وی قرار می دهد
 • •نگاره عومی شامل عکسهایی که مرکز از مشتریان گرفته ویا جهت تبلیغ پکیج های خدماتی در پروفایل همه مشتریان قرار می دهد
 • •مشاهده اطلاع رسانیها
 • •نظرسنجی
 • •و...


 • رزرواسیون
 • •رزرو خدمات و اپراتور توسط مشتری
 • •پرداخت انلاین مبلغ بیعانه خدمات برای رزرواسیون
 • •مشاهده سابقه رزرو
 • •و...


 • وب پورتال کارکنان
 • •مشاهده سهام
 • •مشاهده سابقه کارکرد
 • •مشاهده رزرو مشتریان
 • •تعیین زمان کارکرد
 • •تعیین زمان مرخصی
 • •مشاهده اطلاع رسانیها
 • •معرفی عضو و اعمال سناریوی معرفی عضو
 • •مشاهده اخبار
 • •و...


 • وب پورتال مدیر
 • •گزارش آماری و نموداری میزان فروش روزانه
 • •گزارش آماری و نموداری میزان فروش ماهانه
 • •گزارش آماری و نموداری میزان دریافتی از مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد کارکنان
 • •گزارش آماری و نموداری عاملهای فروش
 • •گزارش آماری و نموداری هزینه ها
 • •گزارش آماری و نموداری خرید کالا
 • •گزارش آماری و نموداری نظرسنجی مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد کارکنان براسا نظرسنجی مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد باشگاه مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری سابقه مشتریان
 • •و...


 • مدیریت شعب
 • •ارتباط کلیه شعب با مرکز از طریق بستر اینترنت
 • •یکپارچگی کلیه اطلاعات شعب در مرکز اصلی
 • •مدیریت کلیه اطلاعات شعب در مرکز

هدف ما کمک به توسعه کسب وکار شماست
پست الکترونیک

فواید این سیستم برای مجموعه شما

 • احترام به زمان مشتریان خود با رزرواسیون آنلاین
 • استفاده بهینه از ظرفیت فیزیکی سالن
 • وفادارسازی مشتریان
 • مدیریت دقیق کارکنان
 • کنترل دقیق هزینه ها
 • افزایش درآمد مجموعه