• مشاوره فروش
 • 09132415682

نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری مخصوص اصناف

پروژه
راهکارهمیارجهت رشد و توسعه مجموعه ها:
 • تعریف فرآیندها و سیستم سازی
 • ارائه دانش نامه سازمانی
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • تحلیل اطلاعات سازمانی،خدمات ،مشتریان

رشد = فکر افزار + نرم افزار

امکانات بسته های نرم افزاری

نمونه ای از امکانات بسته های نرم افزاری

قیمت
بسته پایه
 • تعاریف
 • •کدینگ سه مرحله ای کالا ، هزینه ، اموال
 • •گروه بندی مشتریان، تأمین کنندگان ، کارکنان و...
 • •تعریف بانکها و صندوق
 • •تعریف کدینگ هزینه ها
 • •تعریف اموال
 • •تعریف انبارهای کالا
 • •کدینگ علاقه مندیهای مشتریان
 • •کدینگ مشاغل مشتریان
 • •تعریف 4 مبلغ فروش برای هر کالا
 • •تعریف فرمولهای قیمت گذاری
 • •ایجاد پرونده الکترونیکی برای هر مشتری
 • •ثبت اطلاعات اولیه مشتریان شامل نام و نام خانوادگی،موبایل،شغل،تحصیلات ،جنسیت و تاریخ تولدو...
 • •ثبت اطلاعات ثانویه شامل کدملی، آدرس ،منطقه، تاریخ ازدواج و...
 • •ایجاد پرونده الکترونیکی برای کارکنان
 • انبارداری
 • •تعریف کالا
 • •تعریف واحدهای اصلی و فرعی کالا
 • •کنترل موجودی کالا شامل :
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی، مقدارباصرفه سفارش و نقطه حد تجدید سفارش
 • •ثبت قبض خرید کالاها و حساب تأمین کننده
 • •ثبت قبض مصرف یا ضایعات کالا وتعیین کارکنان و مشتریان در آن
 • سفارشات وپخش مویرگی
 • •ثبت سفارشات از طریق وب توسط ویزیتور یا اپراتور
 • •تأیید سفارشات و تبدیل سفارش به حواله
 • •تعیین راننده ، موزع و ...
 • •گزارش تیم پخش ، حواله و ...
 • •تبدیل حواله به پیش فاکتور
 • •تبدیل پیش فاکتور به فروش
 • امورمالی
 • •کنترل فاکتورهای باز
 • •ثبت دریافتی در هنگام فروش
 • •ثبت انواع انتقالیها شامل دریافت و پرداخت از صندوق و بانک
 • •کنترل دقیق گردش و موجودی بانک و صندوق
 • هزینه
 • •ثبت همه هزینه ها شامل حقوق واجاره وقبوض و...
 • •کنترل دقیق همه هزینه ها
 • اموال
 • •تعریف نحوه محاسبه استهلاک اموال
 • •تعریف نرخ استهلاک اموال
 • •خرید اموال
 • •تعیین مسئول و جمعدار اموال
 • •تعیین پلاک اموال
 • •ثبت اتوماتیک میزان استهلاک اموال
 • •ثبت اتوماتیک تغییرات اموال
 • حسابداری مالی
 • •صدور اتوماتیک اسناد حسابداری کلیه گردشها
 • •صدور اتوماتیک اسناد حسابداری کلیه انتقالیها
 • •ارائه ترازدقیق مالی
 • •ارائه سود و زیان عملکرد
 • چک و اقساط
 • •چکهای وارده
 • • چکهای صادره
 • • اقساط وارده
 • • اقساط صادره
 • • عملیات روی چک و اقساط
 • گزارشات
 • •گزارشات متنوع از خرید کالا، تأمین کنندگان
 • • گزارشات متنوع از مصرف کالا، ضایعات و ...
 • •گزارشات متنوع از فروش، کالا، مشتریان
 • •گزارشات متنوع از گردش صندوق و بانک
 • •گزارشات متنوع از گردش اموال و میزان استهلاک اموال
 • •گزارشات متنوع از هزینه ها
 • •گزارشات متنوع حسابداری مالی
 • •گزارشات متنوع از عملکرد مجموعه
 • •و...
قیمت
بسته اختصاصی
 • بسته ویژه بهمراه وب پورتال وفروشگاه آنلاین


 • وب پورتال مشتریان
 • •ایجاد لینک دسترسی سریع به پورتال برای هر مشتری
 • •مشاهده اخبار
 • •مشاهده تقویم کاری مرکز
 • •امکان معرفی عضو جدید به مجموعه
 • •مشاهده میزان شارژ و خرید از مرکز
 • •مشاهده سطح و میزان امتیاز از مرکز
 • •مشاهده سابقه خرید از مرکز
 • •مشاهده گردش خرید و شارژ و مصرف شارژ
 • •مشاهده فرمولهای شارژ و سطح بندی
 • •نگاره های عمومی و خصوصی
 • •مشاهده اطلاع رسانیها
 • •نظرسنجی
 • •و...


 • فروشگاه آنلاین
 • •فروشگاه آنلاین زیبا و حرفه ای
 • •نمایش کدینگ نرم افزار در فروشگاه آنلاین
 • •یکپارچگی موجودیهای فروشگاه آنلاین با نرم افزار
 • •تخصیص چندین عکس به هر کالا از طریق نرم افزار یا وب
 • •تعیین کالاهای دارای فروش ویژه
 • •تعیین کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه
 • •تعیین نحوه انتقال کالا شامل پیک و.. بهمراه مبلغ
 • •تعیین چندین مشخصه برای هر کالا
 • •پرداخت انلاین
 • •نمایش سفارشات رسیده در نرم افزار
 • •و... • وب پورتال مدیر
 • •گزارش آماری و نموداری میزان فروش روزانه
 • •گزارش آماری و نموداری میزان فروش ماهانه
 • •گزارش آماری و نموداری میزان دریافتی از مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد کارکنان
 • •گزارش آماری و نموداری عاملهای فروش
 • •گزارش آماری و نموداری هزینه ها
 • •گزارش آماری و نموداری خرید کالا
 • •گزارش آماری و نموداری نظرسنجی مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد کارکنان براسا نظرسنجی مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری عملکرد باشگاه مشتریان
 • •گزارش آماری و نموداری سابقه مشتریان
 • •و...


 • مدیریت شعب
 • •ارتباط کلیه شعب با مرکز از طریق بستر اینترنت
 • •یکپارچگی کلیه اطلاعات شعب در مرکز اصلی
 • •مدیریت کلیه اطلاعات شعب در مرکزهدف ما کمک به توسعه کسب وکار شماست

برخی از مشتریان ما

شکل توصیفی شکل توصیفی
پست الکترونیک

فواید این سیستم برای مجموعه شما

 • توسعه همه جانبه با اجرای دقیق فرآیندها
 • شناخت ظرفیتها و نقاط ضعف سازمان
 • وفادارسازی مشتریان
 • کنترل دقیق هزینه ها
 • افزایش درآمد مجموعه